Du er her

Hjelp for dissosiative forstyrrelser

Boon, Steele, van der Hart: Traumerelatert dissosiasjon. Ferdighetstrening for pasienter og terapeuter. Modum Bad, 2014

Strukturert ferdighetstrening for personer som lider av traumerelaterte dissosiative forstyrrelser. Forfatterne bruker en praktisk integrering av teorier og terapier, og kombinerer korte, informative kapitler, hjemmearbeidsskjema og øvelser som skal fremme grunnleggende mestringsprinsipper. Boken kan brukes både i grupper og i individuell terapi. Innledes med et overblikk over dissosiasjon og tilhørende symptomer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side

Kommenter denne artikkelen