Du er her

Debatt

Debatter om diagnoser blir for ofte preget av overfladisk drøfting med hovedvekt på begrensninger med diagnoser.

Foreldre bør som hovedregel få innsyn i bekymringsmeldinger sendt til barnevernet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side 854-857

Kommenter denne artikkelen