Du er her

Studentene sliter

(Foto:John Nicholls/Flickr)

Nylig la Studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim fram en rapport som viser at hele 19 prosent av studentene har alvorlige psykiske symptomplager. Andelen har økt blant begge kjønn siden 2010, men er sterkest blant kvinner (24 prosent mot 12 prosent blant menn). Av disse studentene har ? søkt behandlingshjelp. Undersøkelsen anslår at det er et udekt behandlingsbehov for psykiske plager blant alle studenter på 4 prosent.

Også i USA har det nylig kommet statistikk som viser at studentenes psykiske helse forverrer seg. Utviklingen er enda mer dramatisk enn hos oss. Her viser tallene at rundt ? av studentene sliter med depresjon og hele 50 prosent har en form for angstproblematikk. I den samme undersøkelsen rapporterer 30,3 prosent av studentene som går i terapi at de har hatt alvorlige planer om å begå selvmord. Dette tallet har økt med hele 6,5 prosent bare på tre år. Det er tidsskriftet til den amerikanske psykologforeningen (APA Monitor) som omtaler denne omfattende undersøkelsen hvor man har samlet inn svar fra rundt 125.000 studenter ved 150 college/universiteter

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side

Kommenter denne artikkelen