Du er her

Kraftverk nr. 49

er ute på nett. Tidsskriftet gir stemme til uetablerte skribenter som er eller har vært psykisk syke, og som vil uttrykke seg gjennom et skjønnlitterært språk. Redaksjonen har denne gangen gitt plass til seks prosatekster, 28 dikt og 21 bidragsytere på 78 sider. Bak utgivelsen står Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) i Bergen kommune. Les tidsskriftet på www.kkph.no/kraftverk49/

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side

Kommenter denne artikkelen