Du er her

Sakkyndighet i praksis

Annika Melinder Sakkyndighetsarbeid. Innføring for psykologer og psykiatere. Universitetsforlaget, 2014.

Sakkyndighetsarbeid gir viktige premisser for rettslige avgjørelser, og skiller seg dermed vesentlig fra klinisk arbeid. Enten den sakkyndige utreder saker for barnevern, forsikringsselskaper eller for retten, er hensikten å finne fakta som bidrar til å belyse saken. For psykologer og psykiatere som påtar seg sakkyndighetsarbeid, men også for aktører som kjøper sakkyndighetsarbeid, eksempelvis barnevern, advokater og dommere.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side

Kommenter denne artikkelen