Du er her

Alle trenger gode ledere

God ledelse og støtte fra kolleger gjør arbeidstakerne mer robuste.

TRIVSEL OG GODT arbeidsmiljø er viktig for arbeidstakere, uavhengig av nasjonalitet.

(Foto: flickr.com)

I et treårig prosjekt samlet forskere ved SINTEF inn data fra renholdsbransjen, byggenæring, verftsindustri og helsevesen for å undersøke hvordan outsourcing påvirket arbeidsbetingelser og sykefravær. Betydningen av trivsel og godt arbeidsmiljø på jobben ble beskrevet på samme måte og tillagt like stor vekt uansett yrkesgruppe og arbeidstakernes nasjonalitet.

En ledelse som viste ansikt og var tett på, ble trukket fram som positivt av de ansatte. At anleggsledere på byggeplassene var ute og fulgte med på arbeidet, og at man «ble sett», ble satt pris på. Utlendingene understreket også at det å være lenge på samme arbeidsplass hadde positiv verdi, og at det hjalp at man var flere fra samme land i samme firma.

I tillegg til god ledelse er den kollegiale tonen og det sosiale miljøet viktig. Intervjuobjektene beskrev trivselen med at kolleger var venner, ga hverandre omsorg og hjalp hverandre både faglig og sosialt. Humor ble også dratt fram som en avgjørende ingrediens på arbeidsplassen.

Kilde: Godt arbeidsmiljø redningen for mange. Gemini.no 19.8.2014.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side

Kommenter denne artikkelen