Du er her

18 minutter

FOTO: TED.COM

For meg som er psykolog og en generelt nysgjerrig person, har nettstedet TED.com vært en gullgruve. TED står for «technology, entertainment and design» og begynte i 1984 som en konferanse med det formålet å utforske overlappingen mellom nettopp disse tre fagområdene. Over tid har konferansen og tilhørende nettsted blitt så populært at det tiltrekker seg noen av de fremste forskerne og tenkerne i verden i dag, også innenfor fagfelt langt unna det opprinnelige nedslagsfeltet – for eksempel psykologi.

Konseptet er enkelt: Foredragsholdere fra hele verden inviteres på bakgrunn av å være spesielt kunnskapsrike, nytenkende og kreative innenfor sine fagfelt. De får 18 minutter til å presentere essensen av ideene sine på den mest innovative og engasjerende måten de kan. Foredragene filmes og legges ut på nett, hvor de blir sortert etter tema og popularitet.

Blant psykologer som har besøkt konferansen, finner man store og etablerte navn som Martin Seligman, Philip Zimbardo, Mihaly Csikszentmihalyi, Elisabeth Loftus, Dan Gilbert, Steven Pinker, Oliver Sacks, Daniel Kahneman og Daniel Goleman, for å nevne noen. Men også foredrag av ikke-psykologer har gitt meg mye å tenke på, både som psykolog og privatperson.

Under er en liste over noen av mine personlige favoritter som har lært meg noe betydningsfullt om mennesket og systemene de er en del av:

Jill Bolte-Taylor – My stroke of insight

Ken Robinson – How schools kills creativity

Eleanor Longden – The voices in my head

Brené Brown – Power of vulnerability

Benjamin Zander – The transformative power of classical music

Hans Rosling – The best stats you’ve ever seen

Susan Cain – The power of introverts

Anbefalt av Sigrid Skeide, privatpraktiserende psykolog hos Torshovpsykologene. Skeide har også sin egen blogg: www.psykologgen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side 874

Kommenter denne artikkelen