Du er her

Rotløs oppvekst

Guadalupe Nettel Kroppen hvor jeg ble født. Solum forlag, 2014.

Til en kvinnelig psykoanalytiker skildrer fortelleren omveltningene hos et barn som stadig forflyttes fra en kulturell kontekst til en annen: Det handler om å vokse opp i Mexico by med foreldre som omfavner 1970-tallets progressive idealer, om å være ungdom i en forstad i Sør-Frankrike, om å besøke mennesker som står en nær i meksikanske fengsler.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side

Kommenter denne artikkelen