Du er her

– Populistisk om diagnoser

Stor interesse for diagnosedebatt

Publisert
5. oktober 2014

Folk sto i kø en time, lokalet ble overfylt, og mange måtte avvises i døren da Psykologtidsskriftet arrangerte debatt om diagnoser på Kunstnernes Hus i Oslo i forrige måned. I panelet satt blant annet flere av bidragsyterne i septemberutgaven. – Bra tiltak, men panelet var for homogent sammensatt. Den offentlige debatten om diagnoser blir fort populistisk, sier stipendiat Sverre Urnes Johnson til Psykologtidsskriftet (se også debattinnlegg på Meninger-sidene). Han var en av flere som savnet en forskerstemme i panelet, som kunne sagt noe om sammenhengen mellom forskning på diagnoser og effekt av spesifikke behandlingsmodeller og konsekvensene dette har for klinisk praksis. Ida Holth, fagredaktør i Psykologtidsskriftet, mener det er interessant at arrangementet trakk så mange mennesker, på tvers av yrkesgrupper. – For fagfolk som har vært i feltet lenge, kan det oppleves som at man har hørt det før, eller at det er populistisk, men jeg tror særlig psykologistudenter og nyutdannede, og personer fra andre yrkesgrupper som gjennom jobben sin må forholde seg til diagnoser, opplevde denne debatten fruktbar, sier Holth, som opplyser at det var flere forskere i panelet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 10, 2014, side 843

Kommenter denne artikkelen