Du er her

Automatisk frikortløsning i Tromsø

Innbyggere i Tromsø blir de første i landet som kan motta frikort fra den automatiske frikorttjenesten.

Automatisk frikortløsning skal i første omgang innføres i Tromsø fra mars/april 2009. Erfaringene skal deretter nyttiggjøres i den videre innføringen av løsningen på landsbasis. Ordningen gjelder kun for behandling som betales av folketrygden - poliklinikker og psykologer med refusjon fra folketrygden.

For at pasientene automatisk skal få frikort når grensen er nådd, må alle behandlere sende inn opplysninger om betalte egenandeler raskest mulig, helst hver annen uke. Dette gjøres best når avtalepsykologen sender refusjonskravene til trygden i elektronisk format. Avtalespesialister i Tromsø er særlig viktige, og de er alle kontaktet direkte av NAV. Mange innbyggere i Tromsø benytter seg av helsetjenester utenfor sin egen hjemkommune. Det er derfor viktig at behandlere andre steder enn i Tromsø kommer i gang med nytt innsendingsmønster, slik at disse pasientene fanges opp av den nye løsningen. Merk at oppgjørskontoret også må ha såkalte 0-regninger med kun egenandelstakst og ikke refusjonstakst (for øyeblikket gjelder det kun takstene 24 b og d). Løsningen for automatisk utsendelse av frikort baserer seg på opplysninger som behandlere sender i sine oppgjør til NAV. Betalte egenandeler registreres på riktig bruker etter fødselsnummer. Når egenandelstelleren har registrert at en bruker har nådd egenandelstaket, skal frikortet sendes til brukeren, sammen med eventuelt overskytende beløp, innen 3 uker. Tjenesten er en del av en større moderniseringsprosess i offentlig forvaltning i Norge.

Heidi Roald

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side

Kommenter denne artikkelen