Du er her

Refusjon for nevropsykologer i somatikken

Regjeringen vil at flere pasienter skal behandles utenfor sykehusene. Ett av virkemidlene er refusjon for poliklinisk helsehjelp som ytes av nevropsykologer i det somatiske arbeidsfeltet.

Fra 2009 åpnes det for at helsehjelp gitt av andre grupper helsepersonell enn leger kan utløse refusjon. Utvidelsen av refusjonsordningen inkluderer blant annet følgende typer helsehjelp ytt i somatiske poliklinikker:

Reformen er svært viktig for pasientene. Det blir mye lettere for somatiske helsetjenester å få råd til å ansette nevropsykologer og dermed oppnå mer treffsikre behandlingstjenester. Utdanningen av nye spesialister i nevropsykologi vil bli mer effektiv. Nevropsykologer arbeider både i psykisk helsevern og i somatiske avdelinger. Denne nye ordningen gjelder somatisk poliklinisk virksomhet, der nevropsykologer blant annet arbeider på nevrologiske avdelinger, avdelinger for somatisk rehabilitering, slagavdelinger og smerteklinikker.

Tiltaket er et_ledd i den såkalte samhandlingsreformen og vil tre i kraft fra 2009.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side

Kommenter denne artikkelen