Du er her

Vel å merke

I inngangen til jubileumsåret skjer det mange har ventet på. I januar lanserer både Psykologforeningen og Tidsskriftet sine nye internettsider.

Innbyggere i Tromsø blir de første i landet som kan motta frikort fra den automatiske frikorttjenesten.

Den 11. desember meddelte Tove Mathiesen sentralstyret i Norsk Psykologforening at hun trekker seg fra vervet som visepresident i foreningen.

Regjeringen vil at flere pasienter skal behandles utenfor sykehusene. Ett av virkemidlene er refusjon for poliklinisk helsehjelp som ytes av nevropsykologer i det somatiske arbeidsfeltet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side 109-110

Kommenter denne artikkelen