Du er her

Nye nettsider på plass

I inngangen til jubileumsåret skjer det mange har ventet på. I januar lanserer både Psykologforeningen og Tidsskriftet sine nye internettsider.

Nye psykologforeningen.no er en bestilling fra landsmøtet i 2007, og har blant annet som ambisjon å bedre medlemsservicen og gjøre foreningen mer synlig som interessepolitisk aktør. Gjennom tjenesten «Min medlemsside» kan medlemmer logge seg inn med medlemsnummer både som brukernavn og passord og oppdatere sin egen medlemsinformasjon, og dermed bidra til å ajourføre medlemsregisteret.

Kurspåmelding vil skje digitalt. På psykologtidsskriftet.no vil medlemmer og abonnenter fra 6. januar kunne lese Tidsskriftets nye utgaver i sin helhet på nettet. Ambisjonen er å være en ledende fagbase for psykologisk forskning på norsk. Brukervennlige søke- og letefunksjoner vil på en helt ny måte gjøre artikkelbanken tilgjengelig for forskere, klinikere, studenter og alle andre som vet å dra nytte av kvalitetssikret psykologisk kunnskap.

I første omgang vil alt stoff som har stått på trykk i den blå delen av Tidsskrifet fra oktober 2006 og fram til i dag bli gjort tilgjengelig. På sikt er det planen at alle de 45 årgangene skal publiseres elektronisk.

Den gode presentasjonen av stillingsannonser videreføres, og Tidsskriftet vil også bruke de nye nettsidene til å bedre kommunikasjonen med bidragsytere.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side

Kommenter denne artikkelen