Du er her

Visepresident trekker seg

Den 11. desember meddelte Tove Mathiesen sentralstyret i Norsk Psykologforening at hun trekker seg fra vervet som visepresident i foreningen.

Mathisen ble av Landsmøtet 2007 valgt til visepresident på fagsiden. Grunnen til at hun nå ser seg nødt til å si fra seg vervet er flere perioder med langvarig sykdom det siste året, og fortsatt usikkerhet i forhold til eget aktivitetsnivå i 2009.

- Vi beklager denne beslutningen, men har samtidig full forståelse for at Tove nå ser dette som den riktige løsningen, sier president Tor Levin Hofgaard i en kommentar.

Han understreker at det nå er viktig for foreningen å få en ny visepresident raskt på plass, men like viktig er det at prosessen som leder frem til utnevnelsen sikrer vedkommende nødvendig legitimitet.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 1, 2009, side

Kommenter denne artikkelen