Du er her

Vel å merke

Bruce E. Wampold (62) er ansatt som ny forskningsleder ved Modum Bad.

Siden i vår – 28. april – har Tor Levin Hofgaard vært styreleder i Rådet for psykisk helse.

Vi minner om Psykologikongressen 2011 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Tariffoppgjøret er i havn, og selv om lokale forhandlinger gjenstår, kan vi her bringe resultatene av lønnsoppgjøret i henholdsvis HSH/HUK-området og for helseforetakene.

Fører psykologisk behandling av diffuse smertetilstander til raskere tilbakeføring til arbeidslivet? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten håper å finne svar når de nå går i gang med å lage en kunnskapsoversikt på oppdrag av Norsk Psykologforening.

På bestilling fra Psykologforeningen skal Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten lage en systematisk oversikt over effekt av tiltak for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side 816-818

Kommenter denne artikkelen