Du er her

Kunnskap om tvang

På bestilling fra Psykologforeningen skal Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten lage en systematisk oversikt over effekt av tiltak for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

Det er store geografiske forskjeller i Norge når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern, og det er også forskjeller mellom de enkelte institusjonene. Dette er bakgrunnen for at Psykologforeningen ønsker en kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern.

Kunnskapssenteret har etablert et eget prosjekt som blant annet skal gi svar på følgende spørsmål:

  • Hva er effekten av tiltak som er ment å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern?
  • Hva er effekten av tiltak for å forebygge tvangsinnleggelse for voksne med psykiske lidelser?
  • Hva er effekten av tiltak som er ment å redusere bruk av tvang for inneliggende pasienter med psykiske lidelser på bruk av tvangsmidler?

Kunnskapssenterets prosjektet skal være ferdigstilt 1. halvår 2012.

Per Halvorsen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen