Du er her

Kjappere tilbake med psykologisk behandling?

Fører psykologisk behandling av diffuse smertetilstander til raskere tilbakeføring til arbeidslivet? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten håper å finne svar når de nå går i gang med å lage en kunnskapsoversikt på oppdrag av Norsk Psykologforening.

Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser fører til at mange menn og kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen. Sammenlignet med andre OECD-land, mottar en stor andel av den norske befolkningen trygdeytelser for helserelaterte plager. Kunnskapssenteret vil nå forsøke å få svar på følgende spørsmål:

Hva er effektene av psykologisk behandling på smerter og funksjonsnivå hos pasienter med kroniske diffuse smertetilstander?

Hva er effekten av psykologisk behandling som en del av et tverrfaglig behandlingstilbud for å redusere smerte og bedre psykososialt funksjonsnivå?

Gir psykologisk behandling raskere tilbakeføring til arbeid?

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til kroniske smerter og kan føre til redusert psykisk helse, angst, depresjon, søvnplager og selvmord. Forskerne på Kunnskapssenteret vil nå lage en systematisk oversikt over kunnskapen på feltet. Oversikten skal være ferdig første halvår 2012.

Per Halvorsen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen