Du er her

Krig og fred og sånn

Vi minner om Psykologikongressen 2011 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Kongressen åpner tirsdag 6. september klokka 10 og avsluttes onsdag 7. september klokka 16.30.

Tittelen «Krig og fred og sånn» mer enn hinter at temaet for årets kongress er konflikt og dialog. Hvilke psykologiske, sosiale og kulturelle mekanismer er det som skaper krig og konflikter? Hva kan psykologien bidra med for å skape dialog og fred?

Blant årets høydepunkter finner vi presentasjoner av Philip G. Zimbardo og Noam Chomsky.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen