Du er her

Styreleder i Rådet for psykisk helse

Siden i vår – 28. april – har Tor Levin Hofgaard vært styreleder i Rådet for psykisk helse.

Presidenten i Norsk Psykologforening hevder at denne posisjonen gir unike muligheter til å være en endringsagent, siden rådet er en bred, felles plattform for alle som er opptatt av psykisk helse. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner: bruker- og pårørendeorganisasjoner, universiteter og høgskoler, humanitære organisasjoner og fag- og profesjonsorganisasjoner.

Gjennom samhandlingsreformen og forslaget til ny kommunal helse- og omsorgslov vil kommunen få en langt mer aktiv rolle enn før som forebygger, behandler og rehabiliterer.

– Dette er helt nytt og krever en sterk stemme for psykisk helse. Rådet har legitimitet fordi det representerer hele aksen fra brukere til profesjoner. Vi skal vise styrke både som fagaktør og som politisk aktør, kommenterte han på Psykologforeningens nettside etter tiltredelsen. Tor Levin Hofgaard er heller ikke bekymret for eventuelle store motsetninger mellom brukerinteresser og profesjonsinteresser.

– Sammenlikner vi formålsparagrafer og handlingsplaner er de til forveksling like når det gjelder de store spørsmålene. Det er en av Rådets store fortjenester at det har rettet oppmerksomheten mot brukerinteresser, og det skal vi fortsette med å gjøre.

Rådet for psykisk helse rundet i fjor 25 år. Psykologforeningen var blant grunnleggerne, og Tor Levin Hofgaard overtar vervet etter tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen. Generalsekretær Marianne Røiseland representerer Rådet utad i det daglige arbeidet.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen