Du er her

En styreplass i EFPA

Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, ble søndag 10. juli valgt inn i styret til Den europeiske psykologføderasjonen (EFPA). Valget ble foretatt i forbindelse med Den europeiske psykologikongressen (ECP 2011) i Istanbul.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen