Du er her

Lederskifte på Modum Bad

Bruce E. Wampold (62) er ansatt som ny forskningsleder ved Modum Bad.

PÅ MODUM BAD: Bruce E. Wampold tiltrådte 1. juni som ny forskningsleder. Foto: Modum Bad

Den nye forskningslederen er professor ved University of Wisconsin i Madison, USA, og ble i fjor tilknyttet Forskningsinstituttet ved Modum Bad som internasjonal veileder. Fra 1. juni gikk han inn i stillingen som ny forskningsleder etter Leigh McCullough.

Wampold er regnet som en av de fremste psykoterapiforskerne i verden. Han har skrevet åtte bøker og publisert en rekke artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Wampold har forsket på hvilke komponenter som gjør psykoterapi virksomt, og funnet at kvaliteter ved terapeuten skiller seg ut som sentrale. Hans konklusjon er at terapeuten må ha et bredt kunnskapstilfang, slik at han kan variere og skreddersy sin tilnærming til det som er klientens behov og foretrukne endringsstil.

– Vi er stolte av å få en så stor kapasitet som Bruce Wampold som leder ved vårt forskningsinstitutt, sier administrerende direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

Modum Bad satser stort på forskning, og i fjor kunne Forskningsinstituttet smykke seg med fire doktorgrader. Hittil i 2011 har det blitt to.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen