Du er her

Foreslå kandidat til Åpenhetsprisen

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse hvert år til en person eller gruppe/organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å skape åpenhet om psykisk helse. Prisen deles ut av Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse, den 10. oktober hvert år.

Send ditt kandidatforslag til tove@psykologforeningen.no senest 26. august.

Kriterier som vektlegges er begrunnelse for nominasjonen, presseomtale og anbefalinger.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen