Du er her

Vel å merke

Årets justeringsoppgjør for statlige ansatte er ferdig. Akademikernes høyeste prioriteringer var universitetssektoren og en del særskilte stillingskoder.

NAV vil de nærmeste årene legge om sine rutiner for refusjon av pasienters utlegg, som drosjeregninger, psykologbehandling og egenandeler ved legebesøk.

Fra 1. januar 2009 vil Norsk Pasientskadeerstatning gjelde fullt ut også for pasienter som går til psykolog.

Sett av tiden allerede nå: Den 5. og 6. november avholdes det årsmøte i Norsk forum for nevropsykiatri.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om psykisk helse på hele 17 språk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side 1015-1018

Kommenter denne artikkelen