Du er her

Forskningsformidling

Forskningsformidlingsseminaret 2008 går av stabelen den 10. oktober. Stedet er psykiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus, nærmere bestemt i store auditorium, bygg 6. Etter registrering, kaffe og åpning ved avdelingssjef Svein Friis, går det slag i slag med faglig input.

Smakebiter fra programmets overskrifter:

  • Bryan Lask: Om forskningsteamet på Regional avdeling for spiseforstyrrelser.
  • Maria Øverås: Kroppsbilde hos pasienter med spiseforstyrrelser.
  • Eirin Winje: Fortell meg når du er født, så skal jeg si deg hvilken sykdom du har.
  • Trine Wiig: Om sykepleieres jobbtilfredshet ved avdelinger for spiseforstyrrelser.
  • Solveig Bø Vatnar: Om Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
  • Pål Grøndahl: Rettspsykiatrisk sakkyndighetsarbeid: Ikke-evidensbasert praksis?
  • Maria Knutzen: Tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatrien.
  • John Olav Roaldset: Nytt instrument i voldsrisikovurdering i psykiatrien.

Spørsmål kan rettes til Jorid K. Gaarder på telefon 22 11 83 06 eller 48 01 63 34.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen