Du er her

På mange språk

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om psykisk helse på hele 17 språk.

Emine Kale, psykologspesialist og prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, representerte Psykologforeningen under lanseringen tidligere i sommer, og deler sine inntrykk med Tidsskriftets lesere:

– Det var en fin lansering med spennende innlegg, også fra brukere. Skriftlig informasjon på minoritetsspråk har lenge vært et stort savn. Det gjelder både om hvordan psykisk helsevern er organisert i Norge og om de mest utbredte psykiske lidelser, sier Kale, og mener initiativet derfor er et viktig skritt i riktig retning.

Nå foreligger det i alt tretten ulike brosjyrer, oversatt til hele sytten språk. Brosjyrene vil være til hjelp både for pasienter, behandlere og tolker. De mange faglige uttrykkene burde være ganske godt kvalitetssikret, gjennomgått som de er av både fagfolk og andre fra minoritetsspråklige miljøer.

Les mer www.nakmi.no og http://helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/Sider/default.aspx

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen