Du er her

Høstmøte for nevropsykiatri

Sett av tiden allerede nå: Den 5. og 6. november avholdes det årsmøte i Norsk forum for nevropsykiatri.

Publisert
1. august 2008

Forumet er åpent, uten medlemskap, og favner alle som er opptatt av sykdommer som påvirker hjernens funksjon.

Norsk forum for nevropsykiatri samler nevrologer, psykiatere og psykologer samt forskere innenfor basal nevrovitenskap, det vil si fagfolk med felles interesse for det biologiske grunnlaget for blant annet kognitiv svikt, atferdsavvik og emosjonelle problemer ved sykdommer som påvirker hjernens funksjon.

Vi ønsker å rekruttere flere interesserte for å fremme forståelse for og innsikt i feltet. Det viktigste redskapet i dette arbeidet er å arrangere store faglige møter, der ledende nasjonale og internasjonale forskere bidrar. Høstens årsmøte legges til 5. og 6. november 2008, i Industriens Hus, sentralt ovenfor Vika i Oslo. Hit kommer fremragende foredragsholdere, som tar opp temaer relatert til psykologi, nevrobiologi, etikk og jus, og relasjoner mellom klinikk og billeddannende teknikker.

Sesjon 1 har en psykologisk, nevrobiologisk og juridisk synsvinkel som vi ønsker å diskutere: Hvilke psykologiske mekanismer ligger bak, hvordan påvirkes dette i en terapeutisk situasjon, og er det noe skille mellom falske og ekte minner?

Sesjon 2 utforsker tilstander som involverer dyptgripende evne til sosiale relasjoner og empati.

Sesjon 3 tar opp mekanismer for våkenhet/bevissthet, klinikk ved vegetative tilstander og «minimal conscious states», prognose og etikk spesielt i relasjon til behandling og behandlingsavslutning.

Sesjon 4 er tilegnet frie innsendte foredrag.

Norsk Psykologforening har godkjent kurset som 12 timers fritt spesialkurs og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen