Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
6. august 2013

Fotografi av nærleik aukar sjansen for å søka hjelp.

En studie fra Universitetet i Göteborg viser at ditt valg av bil sier en del om din personlighet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side 867

Kommenter denne artikkelen