Du er her

Tittelen

Publisert
6. august 2013

En masterutdannet i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo vil […] gå ut med 140 studiepoeng spesifikt innen organisasjonspsykologi, og vil også kunne gå videre med en doktorgrad innenfor feltet. Likevel vil ikke denne personen ha rett til å kalle seg for organisasjonspsykolog. Det vil derimot en profesjonsutdannet som ved samme universitet og bare får fem studiepoeng spesifikt innenfor organisasjonspsykologi.

Debattinnlegg av Madeleine Dalsklev, Karen Eimot, Audun Hetland og Pål Johan Karlsen i Dagbladet 1.7.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side

Kommenter denne artikkelen