Du er her

Bilvalg avslører personlighet

En studie fra Universitetet i Göteborg viser at ditt valg av bil sier en del om din personlighet.

Psykologen John Magnus Roos har koblet femfaktormodellen med opplysninger fra 1 122 enslige svenske bileiere av begge kjønn og funnet at:

  • Hyggelige menn og kvinner velger i større grad Toyota og N issan, mens de mer hissige foretrekker Volvo og Ford
  • Utadvendte personer velger Peugeot i større grad enn andre, og svært utadvendte menn er overrepresentert blant dem som eier Saab
  • De innadvendte eier Volvo og Opel i større utstrekning enn andre, med flest innadvendte kvinner blant Opel-eierne og flest menn blant Volvo-eierne
  • Mennesker som generelt er mer åpne, eier i større utstrekning Hyundai, mens impulsive kvinner i større utstrekning har BMW og Opel enn øvrige kvinner
  • Følelsesmessig ustabile personer dominerer blant Peugeot- og Skoda-eierne, mens de følelsesmessig stabile i større grad enn andre er å finne bak rattet på en Nissan

Kilde: Sinte menn kjører Ford – innadvendte kvinner Opel. ABC Nyheter 2.7.2013.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side

Kommenter denne artikkelen