Du er her

Samfunnspsykologiske feiltakelser

Noen av artiklene i temautgaven om «samfunnspsykologi» bærer tydelig preg av feilkategorisering.

Publisert
6. august 2013

DEBATT: SAMFUNNSPSYKOLOGI

Temanummer i mai var «samfunnspsykologi».

I artikkelen «Psykologiens og psykologens samfunnsperspektiv» av Stefan Skår mfl. brukes for eksempel uttrykket «individualisering av psykiske lidelser» (s. 464). Dette blir feil. Psykiske lidelser er «individuelle » i utgangspunktet og kan ikke være noe annet.

Like feil blir forfatternes bruk av begrepet «sosiale lidelser» (s. 463), hentet fra filosof Arne Johan Vetlesen. Det finnes ingen «sosiale» lidelser. Sosiale fenomener og kategorier kan ikke «lide» i seg selv. Det er bare individer som kan lide. Derfor er lidelser alltid individuelle i utgangspunktet. Det «sosiale» og «lidelse» er dermed logisk atskilte begreper som ikke kan gjøres synonyme.

Psykiske lidelser er «individuelle» i utgangspunktet og kan ikke være noe annet

Flere av de begrepene enkelte samfunnspsykologer benytter seg av, framstår også som feilkategoriseringer. For eksempel bruken av betegnelsene «kritisk psykologi» og «frigjøringspsykologi». Disse utgjør ikke psykologiparadigmer i seg selv. l

torgeir.hillestad@uis.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side

Kommenter denne artikkelen