Du er her

Pokerfjes og sure miner

Publisert
6. august 2013

Pokerfjes er noe av det første Psykologforeningens nye tillitsvalgte lærer på kurs i forhandlingsteknikk. – Det er ikke alltid lurt å sitte og nikke og bekrefte motparten under forhandlinger. Å nikke er psykologer veldig flinke til, og det må avlæres. Det ligger jo i forhandlingers natur at det ikke nødvendigvis er taktisk klokt å røpe hva du tenker eller bekrefte motpartens standpunkt nærmest på autopilot.

– Av og til kan det være smart å være litt sur. Det hender vi avtaler det på forhånd. De færreste er vant til det.

Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akedemikerne Helse og visepresident i Psykologforeningen, portrettert på Psykologforeningen.no 27.6.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side

Kommenter denne artikkelen