Du er her

– Klinikerne bør bruke forskningen

Marianne Villabø forsvarte 30. mai 2013 avhandlingen Evidence-based assessment of anxiety-disordered children. From research to community clinics for ph.d.- graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: marianne.aalberg@r-bup.no

Kunnskapsbasert praksis i psykologi integrerer forskning, klinisk erfaring og klientens egenskaper og preferanser, men kunnskapsbaserte metoder er relativt lite brukt i den kliniske praksisen i Norge. Enkelte klinikere vegrer seg mot å vektlegge forskningsfunn i sin praksis, fordi de mener deltakerne i internasjonale studier er svært forskjellige fra barna man møter ved poliklinikker her hjemme. Villabøs studie viser derimot at likhetene mellom barna er store. Det underbygger at forskningsfunn på barn med angst kan overføres til klinisk praksis.

– Klinikere bør i større grad åpne for å benytte metoder som er dokumentert gjennom forskning, sier hun.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side

Kommenter denne artikkelen