Du er her

Debatt

Det er noe halvveis over debattene om psykisk helse. For politikerne debatterer jo aldri de viktigste spørsmålene.

Noen av artiklene i temautgaven om «samfunnspsykologi» bærer tydelig preg av feilkategorisering.

Forskning på sakkyndighet må baseres på fag. Ikke ideologi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side 860-863

Kommenter denne artikkelen