Du er her

Årstidsforskning – et blindspor

Eirin Winje forsvarte 14. mai 2013 avhandlingen Season of birth – a marker of increased vulnerability for eating disorder? for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: eirin.winje@frogn.kommune.no

Season-of-birth»-forskningen stiller spørsmål om flere enn forventet av personer med anoreksi eller bulimi er født på visse deler av året, slik at når på året du er født, kan påvirke risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser. Winje forklarer de tilsynelatende motstridende funnene i denne forskningen, og presenterer statistisk solide analyser av fødselsdatoene til 2947 kvinner med anoreksi og 550 kvinner med bulimi. Konklusjonen er at når på året man er født, ikke har noe å si for risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser. – Det må gode argumenter til for å fortsette å forske på dette nå, sier hun.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 8, 2013, side

Kommenter denne artikkelen