Du er her

Gode tall på terapi mot selvmord

En dansk studie finner at forebyggende behandling hjelper mot suicidale tanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Forskerne fant at det forekom 26 prosent færre selvmord fem år etter i en gruppe som fikk samtaleterapi, sammenlignet med deltakere som ikke fikk terapi. Studien ble gjennomført ved Forskningsenheten ved Region Hovedstadens Psykiatri i Danmark.

– Nå har vi bevis for at psykososial behandling – som ikke er medisinsk, men støttebehandlende – er i stand til å forebygge selvmord hos en gruppe med høy risiko for å dø ved selvmord, sier førsteforfatter Annette Erlangsen, ifølge forskning.no.

Opplysninger om over 65 000 pasienter ble brukt i studien, og tallene baserer seg på data fra 1992–2010. Alle hadde tidligere forsøkt å begå selvmord. Forskerne brukte pasientregistre fra åtte forskjellige selvmordsforebyggende poliklinikker og vanlige sykehus i Danmark.

– Våre funn gir et solid grunnlag for å anbefale denne typen behandling hos personer som risikerer å begå selvmord, sier Erlangsen.

Referanse: Annette Erlangsen et al. (2014). Short-term and long-term effects of psychosocial therapy for people after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score matching. The Lancet Psychiatry, november 2014.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side

Kommenter denne artikkelen