Du er her

Debatt og kommentar

Tidsskriftet anno 2015 på glanset papir fremstår som et ukeblad hvor det akademiske innholdet er på vikende front.

Det er hjerteskjærende å være vitne til nedbygginga av velferdsstaten.

Ut fra vår kjennskap til psykoterapilitteraturen finnes det ingen gode studier som har sammenlignet terapeuter som bruker manualer med terapeuter som ikke bruker manualer.

Jeg kjenner meg ubekvem ved å bli representert av Volden, for jeg kjenner meg ikke igjen i hans kritikk.

Mennesker som oppsøker selvhjelpslitteratur, er ikke bare opptatt av selvrealisering, suksess og lykke.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 146-151

Kommenter denne artikkelen