Du er her

Forskningsnotiser

Fengsla kriminelle meiner sjølv dei er snillare, meir pålitelege og meir ærlege enn ein gjennomsnittleg samfunnsborgar.

Forsøkspersonar med godt humør har jamt over for høge tankar om eiga evne til innleving og medkjensle.

Biologiske forklaringar reduserer helsearbeidarar sin empati med pasientane.

En dansk studie finner at forebyggende behandling hjelper mot suicidale tanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Det ser ut til å vera ein samanheng mellom høg intelligens og det å vera engsteleg.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 113

Kommenter denne artikkelen