Du er her

Hasj kan øke risikoen for selvmord

Publisert
1. august 2005

Der er stadig stor usikkerhet og debatt om hvor skadelig det er å bruke hasj jevnlig. Det ser kort sagt ut til at man ikke kommer utenom at hasj kan føre til skader på hukommelsen, særlig hos unge mennesker, og endringer i følelseslivet, hvilket også kan være spesielt uheldig i ungdomsårene. (I tillegg kommer naturligvis alle de potensielt negative sosiale virkningene av å vanke i et misbrukermiljø, men det er en annen historie.)

Nå viser en australsk undersøkelse at det er ytterligere en, og hittil ukjent, potensiell skadevirkning ved høyt og vedvarende forbruk av hasj: Det øker tilsynelatende tendensen til å begå selvmord. Denne virkningen av hasjbruk beror ikke på at det oppstår en sterkere tendens til depresjon, som igjen kan føre til selvmord. Selvmordstendensen hos brukere av hasj ser ut til å stige temmelig uavhengig av om brukeren blir deprimert eller ei! Dette er i hvert fall konklusjonen på en australske undersøkelse hvor man undersøkte henholdsvis depresjon, selvmordstanker og selvmordsforsøk hos eneggede tvillinger, og der bare den ene av tvillingene benyttet hasj i lengre tid.

Det viste seg at både tanker og ønsker om selvmord, samt reelle selvmordsforsøk var vesentlig hyppigere hos tvillinger som var hasjbrukere, sammenlignet med de som ikke var det. Dessuten fant man at undergruppen av hasjsbrukende tvillinger som var begynt å bruke hasj før 15-årsalderen hadde foretatt mange selvmordsforsøk senere i livet. Denne tendensen var markant.

Grad av depresjon hos tvillingene som brukte hasj hadde ikke økt i nevneverdig grad. Derfor kan en anta at den sterkt forhøyede tendensen til selvmord kanskje kommer av at hasjen på en eller annen måte bidrar at brukeren blir mer likegyldig til livet, slik at det ikke føles som noen stor sak å miste det.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen