Du er her

Opp som en løve …

Publisert
1. august 2005

Jeg har blitt tilbudt stilling som psykolog ved en BUP. I stillingsannonsen ble det fremhevet gode lønnsbetingelser og at sykehuset vil være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. I tilbudet om 12-måneders-vikariatet sto det at ingen leiligheter for tiden er ledige, og jeg ble oppfordret til å kikke på boligannonser i lokalavisa. Barnehageplass måtte jeg søke på vanlig måte, med et tips om at det neppe var plass i personalbarnehagen. Lønnen de tilbød var for øvrig minstelønnen som ble forhandlet i 2002 (!) – kr 330 000. Er det lovlig å lokke slik uten å følge opp i praksis? Tre år gammel lønn er heller ikke «gode» betingelser i dag – tre år senere! Jeg har merket meg at det kun er én måneds oppsigelse, men dersom jeg sier opp før jeg tiltrer stillingen – kan de da tvinge meg til å jobbe der i en måned?

Betuttet mann

Helseforetaket har oversolgt. De reklamerer høyt, og leverer faktisk ikke varen. Dette er ikke tillitvekkende opptreden fra foretakets side. Men det er ikke ulovlig å være uklok. Foretaket må imidlertid regne med å miste noe av sitt gode rykte på denne måten. Formelt er det én måneds oppsigelsestid fra du sier opp, selv om du ikke har tiltrådt. I regelen vil en når slike situasjoner oppstår bli enig med arbeidsgiver om ikke å begynne. Lønnstilbudet er kun av historisk interesse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen