Du er her

Leserne spør

Publisert
1. august 2005
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side 734

Kommenter denne artikkelen