Du er her

Psykologer i California

Publisert
1. august 2005

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser har nå fordel av å kunne få sine opphold i sengeavdelinger administrert av psykologer med fulle «hospital privileges», meldes det fra den amerikanske psykologforeningen. Lovgivningen i California tillater både psykologer og psykiatere å ha ansvaret for pasientbehandlingen, inkludert avgjørelse om innskriving, overføring og utskriving av pasienter. Et tyveårig arbeid har dermed fått gjennomslag i praksis. Med dette har 19 av USAs stater en lovgivning på linje med det vi har hatt i Norge siden 2001.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen