Du er her

PsychAid – studentenes hjelpeaksjon

Publisert
1. august 2005

Nå har vi endelig fått det til. Det har vært etterlyst både i det psykologiske studentmiljøet og i fagmiljøet. Jusstudentene og medisinstudentene med flere har lenge hatt det og nå har endelig også vi psykologistudenter fått vår egen hjelpeaksjon.

I mars 2004 samlet psykologistudenter i Oslo inn penger til «International Child Development Programmes» (ICDP) sine prosjekter i flyktningeleirer i Angola. ICDP retter seg mot barn i katastrofeområder, og har utarbeidet et enkelt og kulturelt tilpasningsdyktig program hvor psykologer arbeider for å hjelpe foreldre som har vært gjennom traumatiske opplevelser med å gi sine barn en god oppvekst. Takket være iherdig innsats gjennom arrangementer, bøssebæring, auksjon, sponsing og hardt arbeid klarte studentene å samle inn hele 143 000 kr.

Engasjementet var smittende, og året etter ble psykologistudenter i Tromsø, Trondheim og Bergen med for å gjøre aksjonen landsdekkende. Denne gangen gikk pengene til Blå kors og deres arbeid for barn som lider under voksnes rusbruk. Tredve prosent av pengene i hver by gikk til lokale foretak Blå kors har, mens resten gikk til deres nasjonale foretak. Totalt ble det samlet inn nesten en halv million!

Vi tar sikte på å være en årlig aksjon. PsychAid baserer seg på dugnadsarbeid fra psykologistudenter, men også på oppslutning fra fagmiljøet rundt. Vi ønsker å støtte organisasjoner og foreninger som arbeider med psykiske lidelser og psykisk velvære. Samtidig vil vi informere om og rette oppmerksomheten mot ulike psykiske problemer, og vise hvordan man kan anvende psykologi i samfunnet.

Planleggingen av PsychAid 2006 er allerede i gang, men formålet er enda ikke bestemt. Vi oppfordrer alle som jobber for å bedre menneskers psykiske helse til å søke om å være neste års formål. Vi tar imot alle søknader og er ikke redde for å tenke alternativt. Søknaden kan sendes til PsychAid, Pb. 1094 Blindern, 0317 Oslo innen 15. august. Mer informasjon finnes på www.psychaid.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen