Du er her

Studentlønn

Publisert
1. august 2005

Jeg er student og jobber i helger og ferier på en akuttavdeling. Jeg mottar laveste lønn for dem uten utdanning – assistentlønn. Min erfaring og kunnskap for å gjøre jobben blir bedre og bedre i løpet av studietiden, men bedre lønn blir det ikke. Medisinerstudentene har derimot en lønn som økes i løpet av studietiden. Nå må Psykologforeningen ordne opp! Dessuten er lønnsinformasjonen på Psykologforeningens hjemmeside fra 2002!

Aktivist

Ditt spørsmål er en gjenganger. For vel ti år siden hadde Psykologforeningen en tvistesak som delvis omhandlet det du tar opp. Denne tvisten førte ikke til noe resultat. I det gammeldagse sentrale lønnssystemet som en tidligere hadde i sykehusene var det altså ikke mulig å få til noe. Studentpolitisk utvalg i foreningen har sammen med forhandlingsavdelingen tatt opp igjen problemstillingen med de hovedtillitsvalgte som nå forhandler all lønn på helseforetakene. I de forhandlingene som foregikk før sommeren, men hvor resultatene ennå ikke er offisielle, valgte mange av de hovedtillitsvalgte å kreve egen studentavlønning i avtalene. En god del steder er det nå avtalt en slik studentlønn. Følg derfor med når resultatene blir offisielle en gang utpå høsten. Det er i hovedsak to typer stillinger som psykologstudenter har i sommerferiene. Enten som miljøarbeider, eller som psykologvikar/jobb med individuell behandling av pasienter.

Hjemmesiden vår er ikke oppdatert på lønn, fordi de nye resultatene ikke er offentlige ennå. De lønnsopplysningene vi kan oppgi på hjemmesiden blir nødvendigvis også relativt begrensede, siden vi i stor grad må oppgi minstelønnsbe stemmelser. Vi har dårligere oversikt over personlige og høyere avlønninger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen