Du er her

PP-konferansen 2005

Lov og læreplanverk er under debatt og i endring. Hva nå med PP-tjenesten? PPT møter ulike forventninger fra flere hold. Hva slags PP-tjeneste vil vi egentlig ha? På PP-konferansen i 2005 er både eiere, myndigheter, brukere og PPT selv invitert til å debattere dette viktige spørsmålet. Forskere og kunstnere vil også bidra til en innholdsrik dag for alle som er opptatt av PP-tjenesten. Kongressen arrangeres i et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Norsk Psykologforening, Utdannings- og forskningsdepartementet, Utdanningsforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS), og finner sted 17. oktober i Oslo. Påmelding på KS sin hjemmeside: www.ks.no, klikk på Tjenester, dernest på Kurs/konferanser, deretter på Konferanser arrangert av KS-konsulent, og til slutt på PPT-konferanse 2005.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen