Du er her

Akutt uforsvarlig

Publisert
1. august 2005

Et behandlingstilbud innen psykisk helsevern ble igangsatt uten at forutsetningen i godkjenningen (av institusjonen) var oppfylt. Det var ikke tilgjengelig spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi. Statens helsetilsyn vurderte det som uforsvarlig at virksomheten i akutt-teamet ble igangsatt uten at forutsetningene for å starte virksomheten var oppfylt. Det var ikke entydig plassert ansvar og tydelig instruks for hvilke situasjoner som tilsa at man skulle ringe for å konferere med legen. Statens helsetilsyn la til grunn at disse forholdene var sterkt medvirkende til at behandlingen av en bestemt pasient ble uforsvarlig. Det ble derfor ikke opprettet tilsynssak overfor det helsepersonell som hadde behandlet pasienten. Det ble gitt kritikk til helseforetaket for mangelfulle rutiner og for at behandlingen av pasienten var uforsvarlig. Dette er en av mange tilsynssaker i sist nummer av TilsynsINFO, utgitt av Helsetilsynet. Denne utgaven av TilsynsINFO tar for seg saker der Helsetilsynet ikke har gitt sanksjoner mot det enkelte helsepersonell, men hvor de har gitt kritikk av virksomheten/helseforetaket for å ha et mangelfullt system. Du kan lese mer på www.helsetilsynet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 8, 2005, side

Kommenter denne artikkelen