Du er her

Piller trilles stadig raskere

I 2014 ble det skrevet ut over 57 millioner resepter for antidepressiver i England.

Dette viser tall fra Health and Social Care Information Centre. I et land med ca. 65 millioner innbyggere blir det nesten en til hver. Antallet resepter har økt med 7,5 % siden 2013, og over 500 % siden 1992. Mye av økningen kommer av at de som får behandling, står på medisinene lenger, skriver Council for evidence-based psychiatry (CEP) på sine nettsider.

Det har vært betydelige økninger i foreskriving også av andre psykiatriske medikamenter. Antallet resepter for legemidler som brukes til å behandle psykose, gikk opp fra 9,7 millioner i 2013 til 10,5 millioner i 2014, en økning på over 8 % på ett år. Foreskriving av resepter for sentralstimulerende midler, som vanligvis brukes til å behandle barn med ADHD og lignende «hyperaktivitetslidelser», kan vise til en tilsvarende økning.

Kilde: Latest prescription data shows consumption of psychiatric drugs continues to soar. Lastet ned fra cepuk.org 13. april 2015.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 6, 2015, side

Kommenter denne artikkelen