Du er her

Psykisk helsevern i gjørma?

– Psykisk helsevern begynner å likne en firehjulsdrevet SUV som spinner i gjørma. Den sluker bensin, men kommer ingen vei.

Det skrev psykolog Janne Horgen Friberg i Klassekampen 19. mars, samme dag som hun deltok i debatt på Litteraturhuset i Oslo om styring av psykologers praksis. Debattleder var psykolog Yasmin Sofia Iqbal, og debatten var et samarbeid mellom Psykologtidsskriftet og Psykologforeningens Oslo-avdeling.

Professor Tor-Johan Ekeland, fagsjef Andreas Høstmælingen, psykolog og leder Birgit Valla og Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen utgjorde resten av panelet. Målt etter applausen hadde Horgen Friberg og Ekeland sterk støtte i den fullsatte salen.

– Et helsesystem basert på mistillit er veldig kostbart, framholdt Ekeland.

Mindre styringskritisk var fagsjef Andreas Høstmælingen i Psykologforeningen.

– Når vi snakker om styringsmekanismene, mener jeg det er viktig også å snakke om hvorfor det er behov for å styre, sa Høstmælingen. Han fremholdt at for best mulig å forvalte samfunnets ressurser har det vært viktig for politikere å få ned ventetider, få tjenestene likt geografisk fordelt, og gi pasientene lik kvalitet i behandlingen.

Blant publikummere Psykologtidsskriftet snakket med etter debatten, vakte dette utsagnet til debattant Horgen Friberg noe oppsikt:

– Sterke krefter ønsker å strømlinjeforme behandlingen i psykisk helsevern ytterligere ved å innføre standardiserte behandlingsforløp basert på diagnoser. Dette vil øke graden av oversikt og kontroll, men ingenting tyder på at det har behandlingseffekt, sa hun.

At det ikke har behandlingseffekt, var det få som ville skrive under på som et faktum.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 4, 2015, side

Kommenter denne artikkelen