Du er her

Forskningsnotiser

Sjølv i naudsituasjonar er ei dårleg avgjerd betre enn mangel på avgjerd.

I 2014 ble det skrevet ut over 57 millioner resepter for antidepressiver i England.

Trening ser ut til å kunna betra minnet og evna til å tenka hos personar diagnostiserte med schizofreni.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 6, 2015, side 479

Kommenter denne artikkelen