Du er her

Forskningsnotiser

Det kan vera samanheng mellom hyppige oppslag i søkemotoren og svekka intelligens.

Eit snitt på 57 prosent av personar som har vore utsette for mobbing, rapporterer symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 4, 2015, side 321

Kommenter denne artikkelen