Du er her

Doktorgrader

Undervisningsprogrammet VÆR røyk-FRI er ett av de mest omfattende tiltakene iverksatt mot røyking i Norge. Men programmet har klare begrensninger, viser Inger Synnøve Moans doktorgradsarbeid.

Larsens doktorgradsarbeid undersøker iverksetting og gjennomføring av Steg for Steg (Second Step), som er et undervisningsopplegg for trening av sosial kompetanse.

Mer kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og økte forventninger om mestring vil kunne dempe konflikter blant voksne. For ungdom vil trening i stressmestring hjemme og i skolen virke positivt, ifølge Bancila

Avhandlingen er en metavitenskapelig begrepsanalyse av forutsetningene for et objektivt perspektiv på avviksfenomener hos mennesker, fortrinnsvis såkalte psykopatologiske tilstander, i en individsosial-og historierelatert sammenheng.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 12, 2006, side 1356-1357

Kommenter denne artikkelen